Keď sa zdá, že rozdelenie a egoizmus ohrozujú našu európsku jednotu, musíme pamätať na to, čo sme my Európania schopní dosiahnuť, keď pracujeme spoločne.

V mojej rodine, v mojej obci, v miestnej kapele a dnes v Parlamente som vždy cítil, že keď sme sami, aj tí najsilnejší z nás sú slabí. Iba tým, že budeme stáť spolu, môžeme dosiahnuť veľké veci!

Teraz máme na výber. Dovolíme, aby nás tí, ktorí sa nás snažia rozdeliť, roztrhali? Alebo sa postavíme tomuto problému ako komunita? Keď hovorím s ľuďmi z celého kontinentu, nachádzam jasnú odpoveď: Európania cítia a chápu potrebu zjednotiť sa.

Európania sú pripravení prijať silu MY: spojením nášho celého európskeho potenciálu budeme neporaziteľní. Áno, stretnutie je spočiatku oveľa komplikovanejšie než ústup do egoizmu. Výsledok je však omnoho lepší: kombinácia našej sily a nie rozdelenie našej sily.

  • Sila MY je silná: spojenie síl nám dá pevné a bezpečné miesto na svete proti našim nepriateľom a konkurentom.
  • Sila MY je bystrá: už máme všetko, čo je potrebné na dosiahnutie našich najambicióznejších cieľov – stačí sa len pripojiť k našim myšlienkam, energii a zdrojom.
  • Sila MY sa stará: pretože keď sa každý zapája, nikto nezostane pozadu.

Dovoľte, aby sme dosiahli to, v čo Európania dúfajú a chcú. Spojme našu silu. Poďme spolu uspieť tam, kde by každá z našich krajín osamote zlyhala.

Stojme spolu v Európe a prijmime silu MY.

the-power-of-we-play