Kamēr šķelšanās un egoisms apdraud mūsu Eiropas vienotību, mums ir jāatceras, ko mēs, Eiropas iedzīvotāji, varam sasniegt, ja darbojamies kopā.

Savā ģimenē, savā ciematā, savā vietējā grupā un šobrīd Parlamentā es vienmēr esmu uzskatījis, ka, ja mēs esam katrs par sevi, pat spēcīgākie no mums kļūst vāji. Tikai kopā mēs varam paveikt lielas lietas!

Šobrīd mums ir jāizdara izvēle. Vai tiem, kas cenšas mūs sadalīt, ļausim mūs kritizēt? Vai arī stāsimies pretī šim izaicinājumam kā kopiena? Runājot ar cilvēkiem visā kontinentā, es saņemu skaidru atbildi — Eiropas iedzīvotāji jūt un saprot nepieciešamību būt vienotiem.

Eiropas iedzīvotāji ir gatavi izmantot “MĒS” spēku — apvienojot visu mūsu Eiropas potenciālu, mēs būsim nepārspējami. Jā, sanākt kopā noteikti ir daudz sarežģītāk nekā slēpties aiz sava egoisma. Bet rezultāts ir daudz labāks — mūsu spēks tiek apkopots, nevis sadalīts.

  • “MĒS” spēks ir vērā ņemams — spēku apvienošana nodrošinās mums stabilu un drošu vietu pasaulē, cīnoties pret mūsu ienaidniekiem un konkurentiem.
  • “MĒS” spēks ir gudrs — mums jau ir viss, kas vajadzīgs, lai sasniegtu mūsu ambiciozākos mērķus — mums tikai jāpievieno mūsu idejas, enerģija un resursi.
  • “MĒS” spēks ir rūpīgs — jo, kad visi iesaistās, neviens netiek atstāts novārtā .

Darīsim to, ko Eiropas iedzīvotāji cer un vēlas. Apvienosim savus spēkus. Gūsim panākumus kopīgi tajās jomās, kurās mūsu valstīm katrai atsevišķi tas neizdotos.

Būsim kopā Eiropā un maksimāli izmantosim “MĒS” spēku.

the-power-of-we-play