Kai nesutarimai ir egoizmas kelia grėsmę mūsų Europos vienybei, turime nepamiršti, ką mes, europiečiai, galime pasiekti, kai dirbame kartu.

Tiek savo šeimoje, tiek savo kaime, tiek savo vietos muzikos grupėje, o šiandien ir Parlamente, visada jaučiau, kai dirbame atskirai, net patys stipriausi iš mūsų yra silpni. Tik laikydamiesi kartu galime pasiekti puikių rezultatų!

Dabar turime priimti sprendimą. Ar leisime tiems, kurie bando mus išskirti, tai padaryti?  Ar pasipriešinsime kaip bendruomenė? Kai kalbuosi su žmonėmis iš įvairių žemyno vietų, žinau aiškų atsakymą – europiečiai žino ir supranta, kad turime būti vieningi.

Europiečiai yra pasirengę pasinaudoti MŪSŲ galia – sutelkę visą europiečių potencialą, būsime nenugalimi. Taip, susivienijimas iš pradžių yra žymiai sudėtingesnis nei pasinėrimas į egoizmą. Tačiau rezultatas yra žymiai geresnis – mūsų galios suvienijimas, o ne jėgų padalijimas.

  • MŪSŲ galia yra stipri – sujungę jėgas, pasaulyje turėsime vieningą ir saugią vietą, kurios neįveiks mūsų priešai ir konkurentai.
  • MŪSŲ galia yra sumani – jau turime viską, ko reikia mūsų ambicingiems tikslams pasiekti, – turime sujungti tik savo idėjas, energiją ir išteklius.
  • MŪSŲ galia yra rūpestinga – kai visi įsitraukia, niekas nėra pamirštas.

Pasiekime tai, ko europiečiai nori ir tikisi. Suvienykime savo jėgas. Siekime išvien to, ko šalys atskirai nepasiektų.

Būkime vieningi Europoje ir pasinaudokime MŪSŲ galia.

the-power-of-we-play