Nuair is cosúil go gcuireann deighiltí agus féinspéiseachas ár n-aontacht Eorpach i mbaol, caithfimid cuimhneamh ar a bhfuil sinne, Eorpaigh, in ann baint amach nuair a oibrímid le chéile.

I mo theaghlach-sa, i mo shráidbhaile-se, i mo bhána áitiúil agus inniu sa Pharlaimint, mothaím i gcónaí nuair a sheasaimid inár n-aonar, go mbíonn an té is láidre dúinn lag fiú. Ní fédir linn rudaí iontacha a bhaint amach ach amháin nuair a sheasaimid le chéile.

Anois, tá rogha le déanamh againn. An ligfimid dóibh siúd atá ag déanamh iarracht ar sinn a roinnt sinn a shracadh as a chéile? Nó an seasfaimid in aghaidh an dúshláin, mar chomhphobal? Nuair a labhraím le daoine timpeall na mór-roinne, tagaim ar fhreagra soiléir: mothaíonn agus tuigeann Eorpaigh an gá le seasamh aontaithe.

Tá Eorpaigh réidh glacadh le Cumhacht WE: trí bharr ár gcumais a thabhairt le chéile, beimid dochloíte. Tuigim, ar dtús, go bhfuil teacht le chéile i bhfad níos casta ná cúlú go féinspéiseachas. Ach tá an toradh i bhfad níos fearr: meascán dár gcuid cumhachta agus ní roinn dár gcuid nirt.

  • Tá Cumhacht WE láidir: tabharfaidh dul i bpáirt áit láidir agus shábháilte sa domhain in aghaidh ár gcuid naimhde agus iomaitheoirí.
  • Tá Cumhacht WE cliste: tá an mianach ceart ionann cheana féin chun tabhairt faoinár gcuspóirí is ullmhainaí – ní gá dúinn ach ár gcuid smaointí, fuinnimh agus achmhainní a chur le chéile.
  • Tá Cumacht WE comhbhách: mar nuair a ghlacann gach duine páirt, ní fhágtar éinne ar lár.

Bainimis amach a bhfuil Eorpaigh ag súil agus ag tnúth leis. Cuirimís ár gcuid nirt le chéile. Éiríodh linn le chéile a dteipfeadh ar gach uile ceann dár gcuid tíortha ina n-aonar.

Seasaimis le chéile san Eoraip agus glacaimis Cumhacht WE.

the-power-of-we-play