Když se zdá, že nejednotnost a egoismus ohrožují jednotu Evropy, musíme si vzpomenout, čeho jsme my Evropané schopni dosáhnout, když pracujeme společně.

Ve své rodině, v naší vesnici, v místní hudební skupině, a teď i v Parlamentu jsem cítil a cítím, že když stojíme sami, i ti nejsilnější z nás jsou slabí. Budeme schopni dosáhnout skvělých věcí jenom tehdy, když budeme stát spolu.

Nyní je před námi volba. Dovolíme těm, kdo nás chtějí rozdělit, aby nás odtrhli jeden od druhého? Anebo se výzvě postavíme jako společenství? Když mluvím s lidmi po celém kontinentu, nacházím jasnou odpověď: Evropané cítí a chápou potřebu stát pospolu.

Evropané jsou připraveni přijmout sílu slova „my“. Když spojíme dohromady náš evropský potenciál, budeme neporazitelní. Ano, sbližování je zpočátku mnohem obtížnější, než ústup k egoismu. Ale výsledek je o mnoho lepší. Výsledkem je spojení naší moci, ne dělení našich sil.

  • Slovo MY je silné. Sjednocení našich sil nám dá pevné a bezpečné místo ve světě tak, abychom se mohli bránit našim nepřátelům a soupeřům.
  • Slovo MY je chytré. Již máme vše, co je potřeba k tomu, abychom usilovali o ty nejvyšší cíle. Jenom je potřeba, abychom dali dohromady naše nápady, činorodost a zdroje.
  • Slovo MY znamená i starost a péči, protože pokud se každý zasadí, nikdo nezůstane pozadu.

 

Dosáhněme toho, v co Evropané doufají a co si přejí. Spojme naši sílu. Uspějme společně tam, kde by každá naše jednotlivá země, pokud by byla sama, selhala.

Stůjme v Evropě pospolu a přijměme sílu slova MY.

the-power-of-we-play