about-me-play

- OUR MANIFESTO-

Během posledních měsíců jsem cestoval po celé Evropě, abych naslouchal lidem. Zaslechl jsem hodně různých osobních příběhů a taky hodně nápadů. Ale každý, s kým jsem mluvil, má společnou představu: lidé žijící v Evropě se chtějí spojit a vzít svoji budoucnost do vlastních rukou.

Proto jsem se rozhodl, že nechám lidi mluvit, místo toho, abych mluvil já. Že je nechám vyprávět svoje vlastní příběhy. Výsledkem byla opravdová evropská koprodukce. Lidé z celého kontinentu nám zaslali videa s jejich nápady na lepší Evropu. Dal jsem je dohromady a převedl jsem je do našeho volebního programu.

Toto je první manifest připravený lidmi Evropy pro lidi Evropy. Tento manifest má sílu slova MY.